Σύνοψις εθνική: περιέχουσα επιτομήν χρονολογικήν και ιστορικήν των μεταβολών της Ελλάδος και γεωγραφίαν αυτής

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1879 (EN)
Σύνοψις εθνική: περιέχουσα επιτομήν χρονολογικήν και ιστορικήν των μεταβολών της Ελλάδος και γεωγραφίαν αυτής

Γρηγόριος,
Δανιήλ,

42 σ. χαρτες 18 εκ.

Greece, History
Ελλάδα, Ιστορία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1879

oai:digital.lib.auth.gr:112680
ARC-2009-48030

Εκ του Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)