Οι ανωμαλίες των αντωνυμιών "ετούτος", και "εκείνος", στο ιδίωμα της ανατολικής Κρήτης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1938 (EN)
Οι ανωμαλίες των αντωνυμιών "ετούτος", και "εκείνος", στο ιδίωμα της ανατολικής Κρήτης

Λιουδάκι, Μαρία

Σημείωση / Note: Ανάτυπον εκ του Α' Τόμου Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών.

σ. 422-424 24 εκ.

Ελληνική γλώσσα, Νέα, Διάλεκτοι, Κρήτη (Νησί, Ελλάδα)
Greek language, Modern, Dialects, Crete (Greece)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1938

ARC-2009-48177
oai:digital.lib.auth.gr:113132

[χ.ό.],, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)