[Σημειώσεις για τα τελικά σύμφωνα]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Σημειώσεις για τα τελικά σύμφωνα]

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Δακτυλόγραφες και χειρόγραφες σημειώσεις. Σειρά : Θ. Γλωσσικό αρχείο, φάκελος Θ-3 Συμφωνισμός, υποφάκελος 2. Τελικό ς και ν.

[3] σ. 20 x 15 εκ.

Ελληνική γλώσσα, Νέα, Φωνητική
Phonetic and phonology


Greek

ARC-2006-18977
oai:digital.lib.auth.gr:48657

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)