[Ξένες λέξεις που ενσωματώθηκαν στην ελληνική γλώσσα]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Ξένες λέξεις που ενσωματώθηκαν στην ελληνική γλώσσα]

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Χειρόγραφες σημειώσεις και απόκομμα από εφημερίδα. Σειρά : Θ. Γλωσσικό αρχείο, φάκελος Θ-3 Συμφωνισμός, υποφάκελος 7. Ξενικά εξελληνισμένα κ.ά.

[3] σ. 20 x 15 εκ.

Ελληνική γλώσσα, Νέα, Φωνητική
Phonetic and phonology


Greek

ARC-2006-19326
oai:digital.lib.auth.gr:49312

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)