[Τετράδιο μεταγεγραμμένων αποσπασμάτων]: hauptdeklination : die konsonantische deklination : 1. deklination der mitradikalen konsonanten schliessenden nominalstaemen (wurzlwoerter)=[βασική κλίση : η κλίση συμφώνων : 1. κλίση των θεματικών ονομάτων με κλειστό σύμφωνο στον πυρήνα της λέξης, (θεματικές λέξεις)].

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Τετράδιο μεταγεγραμμένων αποσπασμάτων]: hauptdeklination : die konsonantische deklination : 1. deklination der mitradikalen konsonanten schliessenden nominalstaemen (wurzlwoerter)=[βασική κλίση : η κλίση συμφώνων : 1. κλίση των θεματικών ονομάτων με κλειστό σύμφωνο στον πυρήνα της λέξης, (θεματικές λέξεις)].

Μαβίλης, Λορέντζος,

Σημείωση / Note: Χειρόγραφη καταγραφή της κλίσης ουσιαστικών της σανσκριτικής με κλειστό σύμφωνο στο τέλος της λέξης. Σειρά Α. Αρχείο ατομικό, φάκελος Α.3. Τετράδια με Χειρόγραφες Φοιτητικές Σημειώσεις, υποφάκελος Α.3.3. Τετράδια Μεταγεγραμμένων Αποσπασμάτων.

σ. [143] 30 x 20 εκ.

Λογοτέχνες, Ελλάδα
Σανσκριτική γλώσσα, Ουσιαστικά
Personal notes

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

ARC-2006-20283
oai:digital.lib.auth.gr:51123

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)