[Απόδειξη πληρωμής], 1897 Ιουλ. 2, Αθήνα, [προς] Μ. Τ. Παραμυθιώτη, Κέρκυρα.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share1897 (EN)
[Απόδειξη πληρωμής], 1897 Ιουλ. 2, Αθήνα, [προς] Μ. Τ. Παραμυθιώτη, Κέρκυρα.

Σημείωση / Note: Εντυπη απόδειξη συμπληρωμένη με μελάνι προς τους Παραμυθιώτη και Μαβίλη. Η απόδειξη αποστέλλεται μαζί με ΄σημείωμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Παραμυθιώτη. Σειρά Α. Αρχείο ατομικό, φάκελος Α.4. Λυτά Χειρόγραφα, υποφάκελος Α.4.7. Σκέψεις περί της Εθνικής Εταιρείας.

[2] σ. 9 x 10 εκ.

Λογοτέχνες, Ελλάδα
Maviles, Lorentsos
Receipts

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

oai:digital.lib.auth.gr:52894
ARC-2006-21511

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)