Προς τιμήν του Μαβίλη [4 Νοεμβρίου 1933]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΠρος τιμήν του Μαβίλη [4 Νοεμβρίου 1933]

Σημείωση / Note: Αρθρο της εφημερίδας "Κέρκυρα", περίοδος Δ΄, αρ. 332 (4.11.1933). Σειρά Β. Αποκόμματα δημοσιευμάτων, φάκελος Β.3 Αποκόμματα δημοσιευμάτων για το Λ. Μαβίλη.

εφημερίδα, [1] σ. 52 x 36 εκ.

Newspaper Articles
Λογοτέχνες, Ελλάδα
Maviles, Lorentsos

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

4 Νοεμβρίου 1933
1933

oai:digital.lib.auth.gr:59729
ARC-2006-25494

Ν. Κλάδας, Κέρκυρα

Κέρκυρα, 4 Νοεμ. 1933
Κέρκυρα [4 Νοεμ. 1933]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)