Απάντησις προς τον κ. διδάκτορα W. Beschewliew

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1928 (EN)
Απάντησις προς τον κ. διδάκτορα W. Beschewliew

Χατζιδάκις, Γεώργιος Ν.,

Σημείωση / Note: Ο Γεώργιος Χατζηδάκις απαντά σε σχόλιο του Beshevliev για το έργο του "Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων"
Σημείωση / Note: Ανατύπωση από τον ΛΘ τόμο της Αθηνάς.

16 σ. 22 εκ.

Macedonians (Ancient), History
Μακεδόνες (Αρχαίοι), Εθνική ταυτότητα
Μακεδόνες (Αρχαίοι), Ιστορία
Beshevliev, Veselin

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1928

oai:digital.lib.auth.gr:66449
ARC-2007-25764

Τύποις εταιρείας Π. Δ. Σακελλάριος, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)