Λόγος εισιτήριος εις το μάθημα της εκκλησιαστικής ιστορίας: εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη 21 Απριλίου 1881

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1881 (EN)
Λόγος εισιτήριος εις το μάθημα της εκκλησιαστικής ιστορίας: εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη 21 Απριλίου 1881

Δέρβος, Γεώργιος Ι.,

Σημείωση / Note: Ανατύπωση του Θ΄τεύχους του Δ΄τόμου του "Σωτήρος".

28 σ. 22 εκ.

Εκκλησιαστική ιστορία, Λόγοι, προσφωνήσεις, κλπ., Ελληνικοί
Church history, Speeches, addresses, etc., Greek
Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια, Θεολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1881

oai:digital.lib.auth.gr:66522
ARC-2007-25786

Εκ του τυπογραφείου Ερμού, Αθηνήσιν

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)