Ο περονόσπορος της αμπέλου: έκδοσις δευτέρα μετά τινών προσθηκών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1897 (EN)
Ο περονόσπορος της αμπέλου: έκδοσις δευτέρα μετά τινών προσθηκών

Κυριακού, Γεώργιος

Σημείωση / Note: Εκδοση του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Γεωργίας.

102 σ. εικ. 22 εκ.

Σταφύλια, Ασθένειες και παράσιτα
Περονόσπορος
Fruit, Diseases and pests
Φρούτα, Ασθένειες και παράσιτα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1897

oai:digital.lib.auth.gr:66543
ARC-2007-25805

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου και Λιθογραφείου, Εν Αθήναις
Ελλάδα., Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)