Αι μόνιμαι δεξαμεναί καθαρισμού και επισκευής πλοίων του λιμένου Πειραιώς: formes de Radoub

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1902 (EN)
Αι μόνιμαι δεξαμεναί καθαρισμού και επισκευής πλοίων του λιμένου Πειραιώς: formes de Radoub

Γκίνης, Αγγελος

48 σ. 21 εκ.

Harbors, Greece
Λιμάνια, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

French
Greek

1902

oai:digital.lib.auth.gr:66557
ARC-2007-25819

Εκ του τυπογραφείου των βιβλιεμπορείων Αποστολόπουλου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)