Η δύναμις των ιδεών: λόγος εκφωνηθείς ενώπιον των μαθητών και των καθηγητών του εν Τριπόλει διδασκαλείου, μηνί Δεκεμβρίω του 1893

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1894 (EN)
Η δύναμις των ιδεών: λόγος εκφωνηθείς ενώπιον των μαθητών και των καθηγητών του εν Τριπόλει διδασκαλείου, μηνί Δεκεμβρίω του 1893

Δρακούλης, Πλάτων Ε.,

24 σ. 15 εκ.

Speeches, addresses, etc., Greek
Λόγοι, προσφωνήσεις, κλπ., Ελληνικοί
Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1894

oai:digital.lib.auth.gr:66836
ARC-2007-25951

Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)