Απολογισμός της εν Ρωσσία περιοδευσάσης Μοναστηριακής Επιτροπής "Βαζελώνος"

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1917 (EN)
Απολογισμός της εν Ρωσσία περιοδευσάσης Μοναστηριακής Επιτροπής "Βαζελώνος"

Τοπαλίδης, Πανάρετος

34 σ. 19 εκ.

Μοναστήρια, Ορθόδοξα Ανατολικά, Ιστορία, Τουρκία
Monasteries, Orthodox Eastern, History, Turkey

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1917

ARC-2007-26191
oai:digital.lib.auth.gr:67208

Τυπογραφείον Σεράση, Εν Τραπεζούντι

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)