Φιλολογικά Σκαλαθυρμάτια: ελέγχοντα οίος μέν εστιν ο Γ. Παπαβασιλείου, οποίαι δ' αι χρηστομάθειαι αυτού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1891 (EN)
Φιλολογικά Σκαλαθυρμάτια: ελέγχοντα οίος μέν εστιν ο Γ. Παπαβασιλείου, οποίαι δ' αι χρηστομάθειαι αυτού

Ζηκίδης, Γεώργιος Δημ.,

63 σ. 22 εκ.

Ελληνική φιλολογία, Κριτική και ερμηνεία
Greek philology, History and criticism
Παπαβασιλείου, Γεώργιος A. [Ελληνική χρηστομάθεια]


Greek

1891

ARC-2007-26350
oai:digital.lib.auth.gr:67385

Εκ του τυπογραφείου Παρασκευά Λεωνή, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)