Εκθεσις των πεπραγμένων από 1 Ιανουαρίου 1915 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1915: και εν παραρτήματι σημειώσεις και στατιστικοί πίνακες επί τη εικοσιπενταετηρίδι από της αναδιοργανώσεως του Ωδείου 1891-1915.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1916 (EN)
Εκθεσις των πεπραγμένων από 1 Ιανουαρίου 1915 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1915: και εν παραρτήματι σημειώσεις και στατιστικοί πίνακες επί τη εικοσιπενταετηρίδι από της αναδιοργανώσεως του Ωδείου 1891-1915.

Σημείωση / Note: Στις πρώτες σελίδες πίνακες με μέλη, ευεργέτες. Περιλαμβάνει λίστες προσωπικού, σπουδαστών.

92 σ. πιν. 24 εκ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1916

ARC-2007-26392
oai:digital.lib.auth.gr:67431

Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)