Στοιχειώδης ελληνική γραμματική υπό τον τίτλον Νίκω δ' ο Κάρρων: προς χρήσιν των εν τοις δημοτικοίς σχολείοις διδασκομένων παίδων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1885 (EN)
Στοιχειώδης ελληνική γραμματική υπό τον τίτλον Νίκω δ' ο Κάρρων: προς χρήσιν των εν τοις δημοτικοίς σχολείοις διδασκομένων παίδων

Σακελλαρίου, Αθανάσιος Α.,

Σημείωση / Note: Στο εξώφυλλο: "Κατ' έγκρισιν της επί του Διαγωνισμού του 1861 περί Ελληνικών Γραμματικών Εξεταστικής Επιτροπής. Εκδοσις εικοστή, μετά πολλών βελτιώσεων".

76 σ. 22 εκ.

Greek language, Modern, Grammar
Ελληνική γλώσσα, Νέα, Γραμματική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1885

ARC-2007-26407
oai:digital.lib.auth.gr:67450

Εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλάριου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)