Αρχαία ιστορικά γεγονότα της οικογένειας των Κομήτων Κλαδαίων από τα 1330 [sic] μεχρι τα 1803

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1872 (EN)
Αρχαία ιστορικά γεγονότα της οικογένειας των Κομήτων Κλαδαίων από τα 1330 [sic] μεχρι τα 1803

Σημείωση / Note: Η καταλογογράφηση βασίστηκε στο εξώφυλλο. Η χρονολογία στον τίτλο έχει διορθωθεί χειρόγραφα σε 1366.

2-13, 1-8, 2-8 σ. 21 εκ.

Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Ιστορία
Greece, History, 1453-1821
Ελλάδα, Ιστορία, 1453-1821
Πελοπόννησος (Ελλάδα), Ιστορία
Manuscripts, Greek (Medieval and modern), Catalogs
Οικογένεια Κλαδά
Χειρόγραφα, Ελληνικά (Μεσαιωνικά και Νεώτερα), Ελλάδα


Greek

1872

oai:digital.lib.auth.gr:67489
ARC-2007-26442

Τυπογραφείον Εκατόγχειρος, Αθηνήσιν

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)