[Ανασκαφές στην περιοχή γύρω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareArticle (EN)

1897 (EN)
[Excavations at the area around the columns of Olympios Zeus]
[Ανασκαφές στην περιοχή γύρω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός]

Ναός του Ολυμπίου Διός, 124-132 μ.Χ.
Schliemann, Heinrich 1822-1890
Ανασκαφές (Αρχαιολογία), Αθήνα (Αττική, Ελλάδα), Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, 30 π.Χ.-476 μ.Χ.
Excavations (Archaeology), Athens (Attica, Greece), Roman Empire, 30 B.C.-476 A.D.
Temple of Zeus Olympios, 124-132 A.D.


Greek

oai:digital.lib.auth.gr:99519
a34506

To Asty [18/11/1897]
Το Άστυ [18/11/1897]
Το Άστυ, 2, 18/11/1897 To Asty, 2, 18/11/1897

This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)