Η Παναγία και οι Θεοπάτορες: Αφηγηματική σκηνή ή εικονιστική παράσταση (πίν. 22-31)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1969 (EN)
Η Παναγία και οι Θεοπάτορες: Αφηγηματική σκηνή ή εικονιστική παράσταση (πίν. 22-31) (EN)

ΜΟΥΡΙΚΗ, Ντούλα

no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

1969-01-11


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 5 (1969), Series 4. In memory of Dimitrios Evagelidis (1888-1959); 31-56 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 5 (1969), Series 4. In memory of Dimitrios Evagelidis (1888-1959); 31-56 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)