Παρατηρήσεις σε μια βυζαντινή κτιτορική επιγραφή από την Ήπειρο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share




1995 (EN)
Παρατηρήσεις σε μια βυζαντινή κτιτορική επιγραφή από την Ήπειρο (EN)

ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ, Σταύρος

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

1995-01-11


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 18 (1995), Series 4; 195-200 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 18 (1995), Series 4; 195-200 (EN)



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)