Επιχειρείν: Ο οδηγός του επιχειρηματία

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Επιχειρείν: Ο οδηγός του επιχειρηματία

340: Λάμπος, Χρήστος Δ.
570: Ψυχογυιός, Ιωάννης Κ. Λελεδάκης, Γιώργος Μπουρλετίδης, Κωνσταντίνος Τραχανάς, Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Δημήτρης

Γίνεται αναφορά σε βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας όπως η σημασία της, τα βασικά στάδια της επιχειρηματικής διαδικασίας, δηλαδή της διαδικασίας για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, τη χρηματοδότησή της και τη δημιουργία υποδομών. Παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Text (Education , Guide)
Text

χρηματοδότηση
επιχειρηματίας
επιχειρηματικό πνεύμα
ανάπτυξη επιχείρησης
χρηματοδότηση της επιχείρησης
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
δημιουργία επιχείρησης
αγορά με δόσεις
δικαιόχρηση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.