Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες

Αβούρη, Νατάσα

540: Τσαούση, Άσπα

Text (Book , Education )
Text

λογοτεχνία
βιογραφία
τέχνες του θεάματος
λογοτέχνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.