Επιμόρφωση εκπαιδευτικών – γονέων παιδιών με αναπηρίες και γονέων μαθητών με αναπηρίες

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών – γονέων παιδιών με αναπηρίες και γονέων μαθητών με αναπηρίες

Μπουφίδης, Σταύρος
Κιζιρίδου, Εύχαρις
Καπρίνης, Στέργιος
Κούκου, Σταυρούλα
Νάκου, Μαρία
Πιπερίδου, Χαριτωμένη
Ζυμβρακάκης, Ιωάννης
Τυχάλας, Αθανάσιος
Παντσάκη, Δόμνα
Φωτίου, Δημήτριος
Πρώιου, Χαρίκλεια
Κυράνου, Σοφία
Στεργίου, Βασίλειος
Τσίπτσιος, Δημήτριος
Βαδικόλιας, Κωνσταντίνος
Κόνιαρη, Δήμητρα
Ματζιάρη, Αικατερίνη
Νικολαΐδου, Δέσποινα
Σερντάρη, Ασπασία
Θεοδωρίδου, Ζωή
Καρλοβασίτου, Άννα
Τσιακίρη, Άννα
Φύρμπας, Γιώργος
Θεοδωρίδου, Ευαγγελία
Δημητρακούδη, Ευαγγελία
Χαϊδοπούλου, Αικατερίνη
Δανιηλίδου, Βασιλική

570: Μάνθος, Αναστάσιος
260: Copyright @ 2008, Άννα Καρλοβασίτου

Τo βιβλίο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης, με διεπιστημονικό τρόπο, θεμάτων που απασχολούν συνανθρώπους μας, παιδιά και ενήλικες, και πηγάζουν από νευρο-ψυχιατρικές διαταραχές. Με την πεποίθηση ότι η αναγκαιότητα διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας σε ιατρικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά ζητήματα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά, είναι επιτακτική, ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι με ευαισθησία και επίγνωσητη της μεγάλης μας ευθύνης. Στο παρόν βιβλίο έχει συμπτυχθεί η ύλη των δραστηριοτήτων μας. Καταβλήθηκε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλλίτερη συσχέτιση των παρουσιάσεων. Παρ’ όλ’ αυτά, πιθανόν ορισμένες έννοιες να αποδίδονται με διαφορετικές λέξεις από παιδαγωγούς και ιατρούς, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η ουσία τους.

Text (Book , Education )
Text

ασθένεια του νευρικού συστήματος
εκπαίδευση ενηλίκων
γενική εκπαίδευση
ιατρική διάγνωση
ασθένεια
άτομο με ειδικές ανάγκες
ψυχική ασθένεια
σπουδές εκπαιδευτικών
θεραπευτική
ενήλικος
άτομο με διανοητική μειονεξία
εκπαιδευτικός
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες
παιδαγωγική μέθοδος
εκπαιδευτική πολιτική
αθλητισμός
νευρολογία
ψυχιατρικη
κοινωνική συμπεριφορά
διαρκής εκπαίδευση
ιατρική εξέταση
οικογένεια
συγγένεια
επαγγελματικός προσανατολισμός
κοινωνική πολιτική
πρόληψη των ασθενειών
νέος
ειδική εκπαίδευση
χρόνια νόσος
μουσική
άτομο με κινητική μειονεξία
παιδί
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ψυχολογία
νομοθεσία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2008
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.