Φεμινισμός: Αφιερώματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Φεμινισμός: Αφιερώματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία

Περιλαβάνται το κείμενο του αφιερώματος της εφημερίδας Ελευθεροτυπία: "Η ημέρα της γυναίκας", τεύχος 102, Τρίτη 6 Μαρτίου 2001. Διατίθεται επίσης, μέσω των ιστοσελίδων του έργου (http://www.isotita-epeaek.gr). Στόχος της δημιουργίας του διαδικτυακού τόπου είναι: α) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο για πληροφόρηση, ενημέρωση και γενικά ενασχόληση με τη θεματική του φύλου, β) η εξοικείωση των εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, στελεχών της εκπαίδευσης, συγγραφέων σχολικών εγχειριδίων, ερευνητών, δημοσιογράφων και όλων των ενδιαφερόμενων με τη χρήση του διαδικτύου σε συνδυασμό με την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Text (Newspaper article)
Text

διδακτικό υλικό
γυναικείο κίνημα
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ισότητα των φύλων
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
φυλετικές διακρίσεις
οργάνωση της εκπαίδευσης
αγώνας κατά των διακρίσεων
εκπαιδευτική πολιτική

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.