Πρόγραμμα Σπουδών: Ιστορία (Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού - Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου): Υποχρεωτική Εκπαίδευση

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Πρόγραμμα Σπουδών: Ιστορία (Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού - Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου): Υποχρεωτική Εκπαίδευση

570: Μιχαηλίδης, Ιάκωβος (Αξιολόγηση - συντονιστής) Γιαννακόπουλος, Νικόλαος (Αξιολόγηση) Θώδης, Γεώργιος (Αξιολόγηση) Μαρκαντωνάτος, Δημήτριος (Αξιολόγηση) Μαστραπάς, Αντώνιος (Αξιολόγηση) Μουρέλος, Ιωάννης (Αξιολόγηση) Μπιργάλιας, Νικόλαος (Αξιολόγηση) Νικολάου, Αικατερίνη (Αξιολόγηση) Πάχη, Όλγα (Αξιολόγηση) Σκαλιάπας, Γεώργιος (Αξιολόγηση) Μπακάλη, Γεωργία (Επιστημονική εποπτεία) Αυγέρη, Σοφία (Εκπόνηση) Βούρδογλου, Δήμητρα (Εκπόνηση) Εμμανουλίδου, Ευμορφία (Εκπόνηση) Ευθυμιάδης, Ευστάθιος (Εκπόνηση) Καραγιάννη, Ελένη (Εκπόνηση) Κολιαδήμου, Αγνή (Εκπόνηση) Κωσταβασίλης, Κωνσταντίνος (Εκπόνηση) Λινάρδος, Νικόλαος (Εκπόνηση) Μανωλάκος, Προκόπης (Εκπόνηση) Μιχαηλίδου, Δέσποινα (Εκπόνηση) Παπανικολάου, Ελένη (Εκπόνηση) Πηλείδου, Κωνσταντίνα (Εκπόνηση) Τζάμου, Αικατερίνη (Εκπόνηση) Τσίγκα, Γεωργία (Εκπόνηση)

Text
Text (Other)

διδακτικό υλικό
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
πρόγραμμα διδασκαλίας
εκπαίδευση
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
ιστορία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2015
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.