Όλυμπος

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Όλυμπος

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας επιδιώκει τη γνωριμία με τις φυσικές ομορφιές του Ολύμπου και την χλωρίδα του. Το βίντεο αποτελείται από φωτογραφίες με τις δράσεις και τις επισκέψεις των μαθητών στον Όλυμπο.

Moving Image
Moving Image (Education )

χλωρίδα
οικοσύστημα
περιβαλλοντική εκπαίδευση
φυσικό περιβάλλον

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2012-09


GR.TH
GR*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.