Επίδραση του εμπλουτισμού της τροφής με φλαβονοειδή στο προφίλ των λιπαρών οξέων του κρέατος ορνιθίων

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Επίδραση του εμπλουτισμού της τροφής με φλαβονοειδή στο προφίλ των λιπαρών οξέων του κρέατος ορνιθίων

Μασουρας, Θ.
Δεληγεώργης, Σ.
Γκολιομύτης, Μ.
Κάρτσωνας, Ν.
Σιμιτζης, Π.
Μόσχου, Κ.
Χαρισμιαδου, Μ.
Κομινάκης, Α.

Text (Abstract presentation)
Text

αναλυτική χημεία
ποιότητα του προϊόντος
πουλερικά
ζωοτεχνία
ζωικό προϊόν
βελτίωση της παραγωγής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2014-10
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.