ΜΟΡΜΩ: Δ' Επίπεδο: Επεισόδιο 40: Η Μορμώ και η Γοργώ επιστρέφουν

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
MORMO: Level D': Chapter 40: Mormo and Gorgo are going home
ΜΟΡΜΩ: Δ' Επίπεδο: Επεισόδιο 40: Η Μορμώ και η Γοργώ επιστρέφουν

600: Καραγιώργος, Φάνης
651: Γασπαρινάτος, Αντώνης Δράκος, Βασίλης Δράκου, Ειρήνη Καραπουλιού, Στέλλα Κατσίλης, Ορέστης Κόκκα, Βιβή Κολαϊτη, Χαρά Λαρεντζάκη, Δήμητρα Λιβανός Άρης Μαυριδάκου Ιλιάνα Πετμεζά, Βέρα Στεφανοπούλου, Κωνσταντίνα Χαρατσίδου, Ίρις Χαριτόπουλος, Κώστας
300: Ευαγγελάκου, Κατερίνα Λίτινας, Σπύρος Σεβαστίκογλου, Πέτρος
545: Phil. B. Ehggs Σούμπλης, Κωνσταντίνος Συμαιωνίδης, Αντώνης
540: Βάμβουκας, Μιχάλης Δαμανάκης, Μιχάλης Χατζηδάκη, Άσπα Χουρδάκης, Αντώνης

Πρόκειται για το 40ο επεισόδιο (10ο από τα 10 επεισόδια του Δ’ επιπέδου) του τηλεοπτικού υλικού, σειρά ΜΟΡΜΩ. Η σειρά αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα προβάλλεται μέσω Δορυφορικής Τηλεόρασης. Το υλικό διαρθρώνεται συνολικά σε (40) εκπομπές (επεισόδια) διάρκειας 12΄-15΄ και σε τέσσερα επίπεδα καθένα από τα οποία έχει συγκεκριμένα κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικά και γλωσσικά περιεχόμενα. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-7 ετών στην ελληνική διασπορά. Σκοπός του υλικού είναι να φέρει τη νέα γενιά των παιδιών ελληνικής καταγωγής, αλλά και αλλοεθνή παιδιά σε μια πρώτη επαφή με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό (πρώτα γλωσσικά και μουσικά ακούσματα, πρώτη επαφή με το ελληνικό αλφάβητο, πρώτη επαφή με την ελληνική παράδοση, με τη μυθολογία, τη μουσική κ.λπ.) και να καλλιεργήσει τις ακόλουθες τρεις δεξιότητες: α) κατανόηση του προφορικού λόγου β) παραγωγή προφορικού λόγου γ) κατανόηση γραπτού λόγου (αναγνώριση).

Moving Image
Moving Image (Education )

μετανάστευση
γλώσσα
διασπορά
μητρική γλώσσα
ξένη γλώσσα
προσχολική αγωγή
πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2008
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.