Συντονισμοί αυτοϊονισμού ισχυρά αγόμενοι από στοχαστικά πεδία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Autoionization resonances strongly driven by stochastic fields
Συντονισμοί αυτοϊονισμού ισχυρά αγόμενοι από στοχαστικά πεδία

Μουλουδάκης, Γεώργιος Ευθύμιος Β.

Λαμπρόπουλος, Π.
Νικολόπουλος, Γ.
Ζώτος, Ξενοφών

Η πρόσφατη διαθεσιμότητα του συνδυασμού ισχυρής ακτινοβολίας, παλμών μικρής χρονικής διάρκειας και υψηλών συχνοτήτων, μέσω των σύγχρονων πηγών Free Electron Laser ανοίγει νέες προοπτικές στη μελέτη της απόκρισης των καταστάσεων αυτοϊονισμού σε πειράματα απορρόφησης. Εκτός των άλλων, βασικό χαρακτηριστικό των πηγών αυτών είναι οι ισχυρές στοχαστικές τους διακυμάνσεις, οι οποίες αναλόγως τις παραμέτρους του προβλήματος φαίνεται να έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στη δυναμική του συστήματος. Η μέχρι σήμερα θεωρητική μελέτη της απόκρισης των καταστάσεων αυτοϊονισμού παρουσία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων δεν συμπεριλαμβάνει τις στοχαστικές ιδιότητες του πεδίου ακτινοβολίας δεδομένου ότι τα παραδοσιακά πειράματα σε καταστάσεις αυτοϊονισμού γίνονταν κυρίως με τη χρήση πηγών συγχρότρου, όπου ασθενής, πρακτικά μονοχρωματική ακτινοβολία διεγείρει το σύστημα. Όπως δείχνουμε στην εν λόγω εργασία, η μελέτη της διέγερσης παρουσία ηλεκτρομαγνητικού πεδίου το οποίο υφίσταται στοχαστικές διακυμάνσεις οδηγεί σε δραματικές αλλαγές του προφίλ ιονισμού έτσι ώστε να μην παρουσιάζει ομοιότητες με το προφίλ του Fano. Εκτός των άλλων μελετάμε την απόκριση του συστήματος σε αλλαγές της έντασης, της χρονικής διάρκειας του παλμού καθώς και του φασματικού εύρους της πηγής. (EL)
The availability of strong, short pulse duration and high frequency (XUV and beyond) radiation through recent FEL sources opens up new prospects in the exploration of the strong driving of Autoionization (AI) resonances through photoabsorption experiments. However, such sources exhibit strong stochastic fluctuations leading to a finite bandwidth, that, until now, have not been considered in the theoretical literature of the excitation of AI resonances, simply because the traditional photoabsorption studies of AI states have been carried out mainly by means of weak, practically monochromatic synchrotron radiation sources. As shown in this thesis, a formulation of the problem including the effects of the stochastic character of the radiation fields reveals that under certain values of the relevant parameters the resulting AI profiles can be distorted dramatically and bear no resemblance to traditional Fano resonances. We also study the response of our system under changes in intensity, pulse duration and the bandwidth of the source. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ισχυρά πεδία
Στοχαστικές διακυμάνσεις
Strong fields
Stochastic fluctuations
Αυτοϊονισμός


English

2017-11-22


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)