Πρόγραμμα ανίχνευσης νεογνικής βαρηκοϊας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2018 (EN)
Newborn hearing screening program
Πρόγραμμα ανίχνευσης νεογνικής βαρηκοϊας

Τζανακάκης, Μιχαήλ Γ.

Γιαννακοπούλου, Χριστίνα
Χελιδόνης, Εμμανουήλ
Μακρυγιαννάκης, Αντώνιος
Βελεγράκης, Γεώργιος
Περδικογιάννη, Χρυσούλα
Γαλανάκης, Εμμανουήλ
Χλουβεράκης, Γρηγόριος

Σκοπός: Σύγκριση της αποτελεσματικότητας των Παροδικά Προκλητών Ωτοακουστικών Εκπομπών (TEOAEs) και των Ωτοακουστικών εκπομπών Προϊόντων Παραμόρφωσης (DPOAEs) σε ένα πρωτόκολλο ανίχνευσης νεογνικής βαρηκοΐας, βασισμένο σε στρατηγική τριών σταδίων. Μέθοδοι: Στο πρώτο στάδιο, διενεργήθηκε ανιχνευτικός έλεγχος ακοής με χρήση ΤΕΟΑΕ και DPOAE σε 3,480 νεογνά από το Μάρτιο του 2006 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012. Καταγράφηκαν τόσο οι TEOAEs όσο και οι DPOAEs. Τα νεογνά που δεν υποβλήθηκαν σε εξέταση πριν την έξοδο από το μαιευτήριο, εξετάστηκαν μέσα σε διάστημα 30 ημερών σε προγραμματισμένο ραντεβού. Η επανεξέταση (δεύτερο στάδιο) των νεογνών που απέτυχαν στο πρώτο στάδιο έγινε μέσα σε ένα μήνα σε προγραμματισμένο ραντεβού. Το τρίτο –διαγνωστικό- στάδιο περιλάμβανε κλινική ωτορινολαρυγγολογική εξέταση, τυμπανομετρία υψηλών συχνοτήτων 1,000 Hz, μέτρηση Ακουστικών Προκλητών Εγκεφαλικού Στελέχους (ABR) και μέτρηση Ακουστικών Απαντήσεων Σταθερής Κατάστασης (ASSR). Αποτελέσματα: Συνολικά 3,480 (97%) νεογνά (n =1,765 αγόρια) από τα 3,595 νεογνά που γεννήθηκαν συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Στην αξιολόγηση πρώτου σταδίου, το 8.9 % των νεογνών παραπέμθηκε λόγω αποτυχίας στις TEOAEs, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις DPΟΑΕs ήταν 25.7 %. Σε αυτή την αρχική φάση, η ακρίβεια των TEOAES και των DPOAEs ήταν αντίστοιχα 92% και 75%, ενώ οι θετική προγνωστική αξία (PPV) ήταν 3.8 % και 1.3 %, αντίστοιχα. Στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης, η ακρίβεια των TEOAES και των DPOAEs ήταν αντίστοιχα 86 % και 76 %, ενώ η θετική προγνωστική αξία αυξήθηκε σε 18 % και 15 %, αντίστοιχα. Συμπεράσματα: Οι μετρήσειςTEOAEs αποδείχθηκαν ευκολότερες στη διενέργεια με μικρότερο ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων σε σύγκριση τις DPOAEs. (EL)
Objective: Comparison of the efficacy of Transitory Evoked Otoacoustic Emissions (TEOAEs) and Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOAEs) in a neonatal hearing screening protocol, based on a three-stage strategy. Methods: In the first stage, a hearing screening using both evoked emissions was conducted in 3,480 neonates from Μarch 2006 through January 2012. Both TEOAEs and DPOAEs were recorded. Neonates, who did not undergo the test before being discharged, were examined within 30 days at a scheduled appointment. Follow-up of the referred newborns (second-stage screening) was performed as an outpatient re-screening, within a month. The third-stage evaluation, i.e.,the diagnostic testing, included a clinical otolaryngological examination, high-frequency tympanometry at 1,000 Hz and Auditory Brainstem Response (ABR) measurements. Results: A total of 3,480 (97%) newborns (n =1,765 males) out of 3,595 infants were enrolled in the study. In the first stage evaluation, 8.9 % of the infants were referred according to TEOAEs, while the percentage of the referred infants for DPΟΑΕs was 25.7 %. At this initial assessment stage, the specificity of TEOAES and DPOAEs were determined as 92% and 75%, while positive predictive values (PPV) were 3.8 % and 1.3 %, respectively. In the second stage of evaluation, the specificity of TEOAES and DPOAEs were 86 % and 76 %, while the PPV increased to 18 % and 15 %, respectively. Conclusions: With a lower follow-up rate, TEOAEs testing was significantly easier to perform and more reliable compared to the DPOAEs test. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Παροδικά προκλητές ωτοακουστικές εκπομπές
Εκπομπές προϊόντων παραμόρφωσης


Greek

2018-03-28


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)