Προς την δημιουργία διαγονιδιακών φυτών ανθεκτικών στα αγροτικά παράσιτα Tetranychus urticae και Bemisia tabaci μέσω RNAi

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Προς την δημιουργία διαγονιδιακών φυτών ανθεκτικών στα αγροτικά παράσιτα Tetranychus urticae και Bemisia tabaci μέσω RNAi

Σαματά, Μαρία

Καλαντίδης, Κρίτων

Ο μηχανισμός της RNA σίγηση είναι ένας θεμελιώδης μηχανισμός ρύθμισης της έκφρασης γονιδίων, συντηρημένος στους ευκαρυώτες. Βασικός παράγοντας είναι η ύπαρξη δίκλωνων μορίων RNA που οδηγούν στην καταστολή της έκφρασης συμπληρωματικών τους αλληλουχιών. Δρα είτε μεταγραφικά μέσω μεθυλίωσης του DNA και μέσω τροποποίησης των επιπέδων μεθυλίωσης των ιστονών, είτε μετα-μεταγραφικά μέσω καταστροφής του μεταγράφου ή αναστολής της μετάφρασής του. Στα ζώα συναντάται σαν RNA interference(RNAi). Φυσιολογικά ρόλος του είναι η σταθεροποίηση του γονιδιώματος έναντι των μεταθετών στοιχείων, άμυνα απέναντι σε εξωγενή νουκλεϊκά οξέα, ρύθμιση έκφρασης γονιδίων κ.ά. Έχει βρεθεί ότι η τεχνολογία του RNAi μπορεί να λειτουργήσει σαν εργαλείο για την κατασκευή διαγονιδιακών φυτών ανθεκτικών σε προκαρυωτικούς οργανισμούς και ιούς. Τα τελευταία χρόνια, πολλές επιτυχημένες μελέτες δείχνουν τη εφαρμογή της ανθεκτικότητας μέσω RNAi και για παθογόνους ευκαρυώτες, όπως νηματώδεις και φυτοφάγα έντομα. Διαγονιδιακά φυτά που παράγουν δίκλωνο RNA (dsRNA), με στόχο κατάλληλα ευκαρυωτικά γονίδια διαφόρων παρασίτων, απέκτησαν ανθεκτικότητα σε αυτά. Η επιτυχής μεταφορά dsRNA μέσω της τροφής έχει ήδη καταγραφεί στις τάξεις εντόμων κολεόπτερα, λεπιδόπτερα και ημίπτερα. Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να ελέγξουμε την τεχνική του RNAi μέσω της τροφής για το αραχνίδιο Tetranychus urticae και το έντομο Bemisia tabaci που αποτελούν πολύ σημαντικά αγροτικά παράσιτα σήμερα. (EL)
RNA silencing is a conserved mechanism found in most eukaryotes. It is triggered by the presence of double stranded RNA molecules which guide the suppression of complementary sequences. It acts either at the transcriptional level by causing epigenetic changes to DNA or histones, or post-transcriptionally by guiding the cleavage of the transcript or translational repression. In animals it is known as RNA interference (RNAi). This mechanism plays an important role for the defense against exogenous sequences from viruses, transgenes or transposons. It is cited that RNAi could be effective for the construction of transgenic plants resistant to prokaryotic pathogens such as viruses and bacteria. Recent studies show the success of RNAi through feeding as a potential method for crop resistance effective also against eukaryotic pests such as plant-nematodes and herbivorous insects. Transgenic plants are designed to produce dsRNA targeting suitable genes of their pests, and therefore become resistant to them. Successful studies have been reported in the orders of Coleoptera, Lepidoptera and Hemiptera. In the present study, we tried to examine the functionality of RNAi through feeding method to Tetranychus urticae (Acari) and Bemisia tabaci (Hemiptera) which are very important crop pest (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

RNA interference
RNA σίγηση
RNA silencing


Greek

2012-07-20


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)