Η τήρηση μητρώου δεσμεύσεων και το διπλογραφικό σύστημα ως άξονες ορθής παρακολούθησης και πληροφορίας στα Νοσοκομεία. Αποτελούν ένα αξιόπιστο και λειτουργικό εργαλείο εφαρμογής των καταρτισμένων προϋπολογισμών;

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
The use of monitoring of obligation records and double book entry system in terms of information and administration for Hospital Management. Are they reliable and functional for the proper monitoring of the execution of the approved budget
Η τήρηση μητρώου δεσμεύσεων και το διπλογραφικό σύστημα ως άξονες ορθής παρακολούθησης και πληροφορίας στα Νοσοκομεία. Αποτελούν ένα αξιόπιστο και λειτουργικό εργαλείο εφαρμογής των καταρτισμένων προϋπολογισμών;

Ακριτίδης, Πρόδρομος

Σουλιώτης, Κυριάκος
Φιλαλήθης, Αναστάσιος

Η ανάγκη μεγαλύτερης τυποποίησης των οικονομικών γεγονότων στο χώρο της υγείας αποτελεί ζητούμενο, έπειτα και από τα δυσμενή δημοσιονομικά δεδομένα των τελευταίων χρόνων. Επιπλέον, οι μεγάλες περικοπές στους Προϋπολογισμούς των νοσοκομείων δημιούργησαν ένα ασφυκτικό πλαίσιο, οι επιπτώσεις του οποίου μπορούν να αμβλυνθούν μέσα από την καλύτερη οργάνωση και την παροχή αμεσότερης και ακριβέστερης πληροφορίας για τα οικονομικά γεγονότα στα διοικητικά στελέχη. Η εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα στην παρακολούθηση και απεικόνιση των λογιστικών πράξεων, έδωσε το έναυσμα για την θεσμοθέτηση από το Δημόσιο Τομέα πρακτικών, που ακολουθούν τις βασικές αρχές της λογιστικής τυποποίησης με την προοπτική η υιοθέτηση των παραπάνω αρχών να αποφέρει οικονομικά και οργανωτικά οφέλη στους οικονομικούς οργανισμούς. Η εργασία θα κληθεί να ανιχνεύσει το βαθμό αφομοίωσης του διπλογραφικού συστήματος από το προσωπικό των οικονομικών υπηρεσιών των νοσοκομείων της Κρήτης, αν τηρείται σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Λογιστικής και αν παρέχει την ζητούμενη πληροφορία στη Διοίκηση. Πληροφορία που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον Προϋπολογισμό, την επίτευξη ή μη της στοχοθεσίας, τον υπολογισμό διάφορων αριθμοδεικτών, την ανταπόκριση της Διοίκησης στα περιορισμένα όρια των οικονομικών πόρων κ.α. Επίσης η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων που θεσμοθετήθηκε σχετικά πρόσφατα (2010), αποτελεί το δεύτερο πυλώνα της εργασίας με κυριότερο πεδίο μελέτης τη δυνατότητα αποφυγής δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, την ανίχνευση των λόγων που τις δημιουργούν και το πραγματικό ύψος αυτών. (EL)
There is a need for greater standardisation of financial factors in the area of public health due to the diminishing fiscal conditions of previous years. Moreover large budget cuts have created greater pressure on hospitals the impact of which could be partially overcome with better administration and information flow to the hospital management. As far as accounting standardisation and monitoring, the public sector has benefited from the utilisation of relevant experience and methods used in the private sector in order to maximise the positive financial and administrative benefits. This dissertation aims to investigate the degree of utilization of the double book entry system by the finance departments of Cretan Hospitals whether this system complies with the basic accounting principles and provides the information needed by the management. This information can be used by management to analyse budget data, to achieve specific targets, to calculate several financial indexes and operate the hospital efficiently with restricted funding. The monitoring of obligation records that was recently legislated in 2010 is the second basic chapter of this dissertation. In this chapter we will examine how overdue payments can be reduced, what causes them and what is their actual size (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Head of financial budjet department
Overdue payments
Προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών


Greek

2016-12-13


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)