Χρήση της Απομακρυσμένης Μνήμης ως Αποθηκευτικού Χώρου του Συστήματος Διαχείρισης Ιδεατής Μνήμης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1996 (EN)
Χρήση της Απομακρυσμένης Μνήμης ως Αποθηκευτικού Χώρου του Συστήματος Διαχείρισης Ιδεατής Μνήμης

Δραμιτινός, Γιώργος (EL)
Dramitinos, George (EN)

Ευαγ. Μαρκάτος

Παραδοσιακά τα λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιούν μαγνητικούς δίσκους για την αποθήκευση σελίδων από το σύστημα διαχείρισης ιδεατής μνήμης παρά το γεγονός ότι το κόστος μιας προσπέλασης στο δίσκο, μετρημένο σε κύκλους επεξεργαστή, συνεχίζει να αυξάνεται. Στην εργασία αυτή μελετάται η χρήση της μνήμης των μηχανών ενός τοπικού δικτύου ως αποθηκευτικού χώρου του συστήματος διαχείρισης ιδεατής μνήμης. Περιγράφουμε τη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός σελιδοδιαχειριστή που χρησιμοποιεί την κύρια μνήμη των σταθμών εργασίας ενός τοπικού δικτύου σαν μια συσκευή αποθήκευσης σελίδων γρηγορότερη από το δίσκο και που παρέχει τη δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας ακόμη και στην περίπτωση βλάβης ενός μηχανήματος του δικτύου. Ο σελιδοδιαχειριστής μας έχει υλοποιηθεί σαν οδηγός συσκευής, ο οποίος συνδέεται με το λειτουργικό σύστημα DEC OSF/1 χωρίς να απαιτεί καμιά αλλαγή στον κώδικα του πυρήνα και ουσιαστικά μετατρέπει το σύνολο της κύριας μνήμης του τοπικού δικτύου σε μια μεγάλη κρυφή μνήμη για τα τμήματα των δίσκων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση σελίδων. Χρησιμοποιώντας αρκετές εφαρμογές μετράμε την απόδοση της χρήσης του συστήματός μας πάνω από ένα δίκτυο Ethernet και βρίσκουμε ότι είναι καλύτερη από αυτή του τοπικού δίσκου. Αξιολογούμε την απόδοση διαφόρων τεχνικών αξιοπιστίας και αποδεικνύουμε τη βιωσιμότητά τους ακόμη και πάνω από δίκτυα χαμηλού ρυθμού μεταγωγής δεδομένων, όπως το Ethernet. Προσομοιώνουμε τη λειτουργία του συστήματός μας πάνω από δίκτυα υψηλού ρυθμού μεταγωγής δεδομένων και αξιολογούμε την απόδοσή του. Συμπεραίνουμε ότι τα οφέλη από τη χρήση της μνήμης ολόκληρου του δικτύου για την αποθήκευση σελίδων είναι αξιόλογα σήμερα και πρόκειται να γίνουν ακόμη πιο σημαντικά στο μέλλον. (EL)
Traditional operating systems use magnetic disks as paging devices, even though the cost of a disk transfer measured in processor cycles continues to increase. In this paper we explore the use of remote main memory for paging. We describe the design, implementation and evaluation of a pager that uses main memory of remote workstations in a workstation cluster as a faster-than-disk paging device and provides reliability in case of single workstation failures. Our pager has been implemented as a block device driver linked to the DEC OSF/1 operating system, without any modifications to the kernel code and effectively turns the cluster's main memory into a global cache for its swap partitions. Using several test applications we measure the performance of remote memory paging over an Ethernet interconnection network and find it to be faster than traditional disk paging. We evaluate the performance of various reliability policies and prove their feasibility even over low bandwidth networks, like Ethernet. We use our system over simulated high bandwidth networks and evaluate its performance. We conclude that the benefits of reliable remote memory paging in workstation clusters are significant today and will probably increase in the near future. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

1) Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα, 2) Μηχανική Οραση και Ρομποτική


1997-06-2
1996-07-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)