Αξιολόγηση του διαγνωστικού ρόλου των εμφυτευόμενων συσκευών συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφίας σε ομάδες ασθενών με υψηλή επίπτωση καρδιακών αρρυθμιών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Αξιολόγηση του διαγνωστικού ρόλου των εμφυτευόμενων συσκευών συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφίας σε ομάδες ασθενών με υψηλή επίπτωση καρδιακών αρρυθμιών

Κλαψινός, Νικόλαος Κ.

Οι εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής (Inplantable loop recorders) είναι γνωστό, ότι αποτελούν επανάσταση τα τελευταία χρόνια στην Καρδιολογία και ειδικότερα στο πεδίο της περιπατητικής ηλεκτροκαρδιογραφίας. Η ανάγκη συσχέτισης του συμπτώματος (συγκοπή) με τον ηλεκτροκαρδιογραφικό ρυθμό κατά την ώρα του συμπτώματος, προκειμένου να γίνει ακριβέστερη διάγνωση, οδήγησε στην ανάπτυξη και χρήση των παραπάνω συσκευών. Οι παραπάνω συσκευές έχουν την δυνατότητα να καταγράφουν συνεχώς και για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλών μηνών, το ηλεκτροκαρδιογράφημα του ασθενούς, κάτι που αποτελεί σαφές πλεονέκτημα έναντι των κλασικών μεθόδων περιπατητικής ηλεκτροκαρδιογραφίας (Holter ρυθμού 24ώρου). Παράλληλα, το μικρό τους μέγεθος επιτρέπει την απλή τοποθέτηση τους κάτω από το δέρμα, με μία μικρή τομή πρακτικά χωρίς καμία επιπλοκή. Οι πρώτη γενεά αυτών των συσκευών απαιτούσε την ενεργοποίηση της από τον ίδιο τον ασθενή μετά από κάποιο επεισόδιο, προκειμένου να διατηρηθεί το ηλεκτροκαρδιογράφημα των κρίσιμων λεπτών πέριξ του επεισοδίου στην μόνιμη μνήμη της συσκευής. Η νέα έκδοση της συσκευής επιτρέπει επιπλέον την αυτοενεργοποίηση της συσκευής, χωρίς παρέμβαση του ασθενούς, όταν το λογισμικό της συσκευής ανιχνεύει έναν ρυθμό ως παθολογικό, με βάση τον προγραμματισμό της συσκευής που έχει γίνει. Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να καταγραφούν ασυμπτωματικές διαταραχές στον ρυθμό ή επεισόδια, στα οποία για οποιονδήποτε λόγο ο ίδιος ο ασθενής δεν καταφέρει να ενεργοποιήσει την συσκευή. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη η ανωτερότητα αυτών των συσκευών στην παρακολούθηση ασθενών με συγκοπτικά επεισόδια, ή με πιθανές διαταραχές του ρυθμού απέναντι στις κλασικές μεθόδους περιπατητικής ηλεκτροκαρδιογραφίας, ενώ συνεχώς αυξάνεται ο όγκος της βιβλιογραφίας, που αναφέρεται σε αυτές τις συσκευές. Η δική μας μικρή συνεισφορά στην βιβλιογραφία γύρω από αυτές τις συσκευές, έδειξε ότι οι τελευταίες αν και προηγμένες έχουν ωστόσο κάποιες ατέλειες και αδυναμίες, τις οποίες οφείλουμε να γνωρίζουμε προκειμένου να ερμηνεύουμε σωστά τα ευρήματά μας. Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει τέλεια διαγνωστική εξέταση και όλες είναι δεκτικές βελτιώσεων και αναβαθμίσεων. Πράγματι, οι εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής παρουσιάζουν συχνά προβλήματα όσον αφορά την αίσθηση του ηλεκτροκαρδιογραφικού σήματος. Τα προβλήματα αυτά συνίστανται κυρίως στην υποαίσθηση, όταν δηλαδή υπό ορισμένες συνθήκες το μέγεθος του ηλεκτροκαρδιογραφικού σήματος παροδικά είναι χαμηλότερο από τον ουδό αίσθησης της συσκευής, με αποτέλεσμα αυτό να αναγνωρίζεται ψευδώς από την συσκευή ως παύση ή ως βραδυκαρδία. Λιγότερο συχνά, παρατηρούνται και επεισόδια υπεραίσθησης, ψευδούς αίσθησης ταχυκαρδίας δηλαδή, λόγω της αίσθησης δυναμικών άλλων πλην του QRS (μυοδυναμικά, επάρματα Τ). Τα επεισόδια υπεραίσθησης αυτά είναι λιγότερο συχνά πιθανότατα λόγω του λογισμικού της συσκευής, το οποίο απαιτεί το λιγότερο 16 διαδοχικά δυναμικά με συχνότητα πάνω από τον ουδό αναγνώρισης της ταχυκαρδίας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί. Βελτίωση και αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την μορφολογική αναγνώριση του συμπλέγματος QRS, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αίσθησης. Ωστόσο, και παρά της αδυναμίες της αυτές η συσκευή θεωρείται τα τελευταία χρόνια το χρυσό πρότυπο (gold standard) στην διάγνωση της ανεξήγητης συγκοπής. Ακόμα όμως και σε μη συγκοπτικούς ασθενείς, που ωστόσο, η πάθηση τους συνδυάζεται με αυξημένη επίπτωση αρρυθμιών, η συσκευή μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες. Πράγματι, σε μία κατηγορία ασθενών, και συγκεκριμένα σε ασθενείς με σύνδρομο υπνικής άπνοιας αποφρακτικού τύπου, μετρίου ή σοβαρού βαθμού, προηγούμενες μελέτες, είχαν δείξει ότι οι παραπάνω ασθενείς έχουν αυξημένη επίπτωση αρρυθμιών. Ωστόσο δεν υπήρχε απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στις παραπάνω μελέτες, κυρίως διότι τα δεδομένα προέρχονταν από βραχυπρόθεσμες ηλεκτροκαρδιογραφικές καταγραφές. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για την αξιολόγηση της επίδρασης της θεραπείας των παραπάνω αρρώστων, με CPAP, στην επίπτωση των αρρυθμιών. Η μελέτη των ασθενών με αποφρακτικού τύπου υπνική άπνοια με τις εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής και η συνακόλουθα μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού μας έδωσε την δυνατότητα να αξιολογήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος αρρυθμιών στους παραπάνω ασθενείς. Πράγματι, όπως έδειξε η μελέτη μας, οι ασθενείς με αποφρακτικού τύπου υπνική άπνοια μετρίου ή σοβαρού βαθμού, παρουσιάζουν συχνά σοβαρές αρρυθμίες, ιδιαίτερα βραδυκαρδίες ή παύσεις. Η συχνότητα των παραπάνω βραδυαρρυθμικών επεισοδίων παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση όχι μόνο ανάμεσα στα διαφορετικά άτομα, αλλά και στον ίδιο ασθενή σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το τελευταίο, όπως είναι φανερό, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί με τις κλασικές βραχυπρόθεσμες ηλεκτροκαρδιογραφικές καταγραφές. Η μακροπρόθεσμη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού επιβεβαίωσε επίσης την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής αγωγής με CPAP στην άμεση και σημαντική μείωση της επίπτωσης 96 των παραπάνω αρρυθμιών. Παράλληλα δε, απέδειξε ότι το θεραπευτικό αποτέλεσμα διατηρείται και μακροπρόθεσμα. Αναμφισβήτητα το πεδίο στο οποίο η νέα τεχνολογία με τις εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής μπορεί να δραστηριοποιηθεί είναι εκτεταμένο, όπως φαίνεται και στην διεθνή βιβλιογραφία. Η δική μας μελέτη γύρω από τις συσκευές αυτές ελπίζουμε, ότι μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της συσκευής και των ενδεχομένων προβλημάτων που μπορεί να παρουσιάζει, όσο και της φύσης ορισμένων παθήσεων, που συχνά συνοδεύονται από αρρυθμίες. Κυρίως όμως ελπίζουμε, να αποτελέσει μία χρήσιμη αναφορά, για την σχεδίαση νέων μελετών στο παραπάνω γνωστικό πεδίο. (EL)
The implantable loop recorders consist, without any doubt, a revolution in the field of ambulatory electrocardiography the last years. The clear advantage of these devices over the classical methods of ambulatory electrocardiography is the extended rhythm monitoring time. Additionally the small size of these devices allow the simple subcutaneous placement and a covenient to the patient function. The superiority of these devices over the classical methods in monitoring patients with probable rhythm disturbances is not a surprise. Furthermore the magnitude of the literature concerning the insertable loop recorders is increasing. Our contribution to this literature with this study has showed that the implantable loop recorders even though advanced and sophisticated, do have however some drawbacks and weaknesses, which we have to know well in order to correctly interprete our findings and dealing with our patients. It is a fact that the aforementioned devices have some sensing problems. These problems consist of undersensing most commonly. Less often, oversensing is an other problem with these devices. Sensing errors could be avoided with device software improvements. Despite of these disadvantages, the implantable loop recorders are considered the last years as the “gold standard” in the diagnostic approach of unexplained syncope. However, even in nonsyncopal patients, in whom their condition is associated by an increased incidence of arrhythmias, these device provide us with valuable informations. It true, that in patients with obstructive sleep apnea, there is a increased incidence of rhythm disturbances especially bradyarrthythmias, which is well known from the era of classical ambulatory electrocardiography. The extended time of monitoring using the implantable loop recorders provided to us the ability to evaluate with a improved detail the magnitude of the problem of rhythm disturbances of these patients. Similar valuable findings in the evaluation of the impact of treatment of these patients on arrhythmia incidence are noted. Small differences of arrhythmia frequency as a result of CPAP therapy are extremely difficult to be recorded with the use of classical ambulatory electrocardiographic methods, but are recorded with the implantable loop recorders. Without any doubt, the field in which modern technology with the implantable loop devices can be proven extremely useful is extensive. We hope that our contribution to the literature of the implantable loop recorders may aid to the understanding of the device itself and to the understanding of the nature of specific conditions, accompanied by rhythm disturbances. More importantly, we hope that this study will be a useful background for future studies in the exciting field of ambulatory electrocardiography, and more specific, implantable loop recorders. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Σύνδρομα άπνοιας κατά τον ύπνο
Syncope
Sleep Apnea Syndromes
Electrocardiography
Ηλεκτροκαρδιογραφία
Συγκοπτική κρίση


Greek

2007-07-26


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)