Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ημι-αυτόματου συστήματος αντιστοίχισης πηγαίων σχημάτων (source schemas) σε οντολογίες στόχου (target ontologies.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Design and implementation of a semi-automatic tool for mapping source schemas to target ontologies
Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ημι-αυτόματου συστήματος αντιστοίχισης πηγαίων σχημάτων (source schemas) σε οντολογίες στόχου (target ontologies.

Σμυρνάκη, Ουρανία

Τζίτζικας, Ιωάννης
Ντέρρ, Μάρτιν
Πλεξουσάκης, Δημήτριος

Ενόψει της μετεξέλιξης του παραδοσιακού Ιστού από Ιστό εγγράφων σε Ιστό δεδομένων (Σημασιολογικό Ιστό – Semantic Web) , δημιουργείται η ανάγκη να μετατραπούν τα XML δεδομένα σε σημασιολογικά δεδομένα. Τα διάφορα σχήματα μεταδεδομένων, ακόμα και εάν ανήκουν στο ίδιο πεδίο εφαρμογής, διαφέρουν σημασιολογικά αλλά και ιεραρχικά, με αποτέλεσμα την έλλειψη σημασιολογικής διαλειτουργικότητας και την ύπαρξη ανάγκης για σημασιολογική συσχέτιση/διαλειτουργικότητα μεταξύ τους, κάτι που δεν είναι εφικτό με την XML. Για την αντιμετώπιση της σημασιολογικής ετερογένειας και την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ ετερογενών πηγών έχουν προταθεί οντολογικές προσεγγίσεις. Έχουν δημιουργηθεί οντολογίες, όπως το CIDOC-CRM, που χρησιμοποιείται ευρέως στο χώρο της πολιτισμικής κληρονομιάς ως ένα κοινό εννοιολογικό μοντέλο για την ολοκλήρωση των πληροφοριών. Στην παρούσα εργασία, προτείνεται ένα ημι-αυτόματο εργαλείο για την αντιστοίχηση πηγαίων σχημάτων (source schemas) σε οντολογίες-στόχου (target ontologies). Γίνεται χρήση μίας περιγραφικής γλώσσας αντιστοίχησης για την περιγραφή των συσχετίσεων μεταξύ των στοιχείων του πηγαίου σχήματος και της οντολογίας στόχου. Το προτεινόμενο σύστημα επαναχρησιμοποιεί ήδη συσχετισμένα αρχεία δεδομένων (mapping files) με την βοήθεια ενός συστήματος συσχέτισης σχημάτων και προτείνει στον χρήστη υποψήφια μονοπάτια της οντολογίας στόχου, απλοποιώντας την διαδικασία αντιστοίχησης. Το σύστημα για να προτείνει τα υποψήφια μονοπάτια πραγματοποιεί συσχέτιση σχημάτων μεταξύ mapped XML αρχείων και not-mapped XML αρχείων. Για τα mapped XML αρχεία έχουν δημιουργηθεί αντιστοιχήσεις μεταξύ των στοιχείων τους και των στοιχείων της οντολογίας στόχου. Για τα not-mapped XML δεν έχουν δημιουργηθεί αντιστοιχήσεις ανάμεσα στα στοιχεία αυτών και των στοιχείων της οντολογίας. Τα αποτελέσματα της παραπάνω συσχέτισης αξιοποιούνται από το ως άνω σύστημα το οποίο προτείνει στον χρήστη υποψήφια μονοπάτια της οντολογίας στόχου. Το σύστημα υποστηρίζει ένα φιλικό προς τον χρήστη γραφικό περιβάλλον με πρόσθετα εργαλεία (επιπλέον λειτουργίες) που αναλύουν το πηγαίο σχήμα και την οντολογία στόχου, και είναι ειδικά σχεδιασμένο για εύκολη και γρήγορη χρήση. (EL)
As the Web evolves from the traditional Web (Web of documents) to the Web of Data (Semantic Web), there is a need for transforming data stored in XML schemas into semantically aware data. In addition, multiple metadata standards exist which vary in semantics and structure even if they belong to the same application domain. Since XML does not express semantics but rather the document structure, there is a lack of semantic interoperability between metadata standards. So, there is a need for expressing semantics, something not feasible with XML. Ontological approaches have been proposed in order to overcome the semantic heterogeneity and achieve metadata interoperability between heterogeneous sources. Ontologies have been created for the expression of semantics such as CIDOC-CRM , an ontology widely used in the cultural heritage domain as a common conceptual schema for information integration. In this thesis, a semi-automatic mapping tool for mapping source schemas to target ontologies is proposed. A mapping description language is used in order to describe the mappings between the source schema and the target ontology. This mapping tool simplifies the mapping process by suggesting target paths of the specified target ontology to the user and by re-using the “mapping-memories” stored in the mapping memory repository. In order to suggest mappings, the system performs schema matching between mapped and not mapped XML files in order to find crosswalks between those files. A mapped XML file is a file the elements of which have been already mapped to the elements in the target ontology and for which a mapping file exists in the mapping memory. Crosswalks found by the schema matching process are used by the mapping suggester, an essential component in the system that suggests mappings to the user. The proposed system also supports a friendly graphical user interface with additional components that analyze the source and the target schema and is designed in order to be used by users without any programming knowledge. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Metadata standards
Σημασιολογικός ιστός
Σχήματα μεταδεδομένων
Mapping tool
Εργαλείο αντιστοίχησης
Semantic web
Schema matching
Schema mapping
RDF
XML
Αντιστοίχηση σχημάτων
CIDOC-CRM
Συσχέτιση σχημάτων


English

2014-07-25


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)