Παράβαση καθήκοντος των δημοσίων υπαλλήλων : Πειραρχική και ποινική δίωξη

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Παράβαση καθήκοντος των δημοσίων υπαλλήλων : Πειραρχική και ποινική δίωξη

Μερονιανάκη, Ελευθερία

Ήβη Μαυρομούστακου

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αναλύει την παράβαση καθήκοντος των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι αποτελούν φορείς ασκήσεως δημόσιας εξουσίας στην ελληνική έννομη ως ποινικά αξιόποινη και συνάμα πειθαρχικά κολάσιμη πράξη. Αποτελείται από την εισαγωγή, τρία κυρίως μέρη και τoν επίλογο. Στην εισαγωγή αναλύεται η έννοια του καθήκοντος τόσο ως προς τη φιλοσοφική όσο και ως τη νομική προσέγγιση αυτού. Στο πρώτο μέρος αρχικά προσεγγίζεται η έννοια του υπαλλήλου και δη του δημοσίου υπαλλήλου κατά το ποινικό και το διοικητικό δίκαιο, γίνεται αναφορά στους κοινοτικούς υπαλλήλους και ακολούθως αναλύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Στο δεύτερο μέρος προσδιορίζεται η παράβαση καθήκοντος των δημοσίων υπαλλήλων ως πράξη διωκόμενη πειθαρχικά και ποινικά ταυτόχρονα. Περιγράφονται οι προϋποθέσεις, που απαιτούνται προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η αξιόποινη πράξη της παράβαση καθήκοντος των δημοσίων υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και που επιφέρουν την επιβολή πειθαρχικής και ποινικής διώξεως εναντίον τους. Γίνεται μάλιστα αναφορά στη δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου, για παράσταση του ως πολιτικώς ενάγοντος κατά των δημοσίων υπαλλήλων του και αναζήτησης αποζημίωσης λόγω της ζημίας (θετικής, αποθετικής και ηθικής), που έχει υποστεί από τη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη των τελευταίων. Τέλος γίνεται διάκριση της παράβασης καθήκοντος από άλλες αξιόποινες και διωκόμενες (πειθαρχικά και ποινικά) πράξεις. Στο τρίτο μέρος, αναζητείται η πηγή της παράβασης καθήκοντος των δημοσίων υπαλλήλων στο φαινόμενο της διαφθοράς στον εν γένει δημόσιο τομέα. Στη συνέχεια, το μέρος αυτό επικεντρώνεται στις μεθόδους αντιμετώπισης του ως άνω φαινομένου τόσο μέσα από τον έλεγχο της Διοικήσεως από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές όσο και από την παροχή δικαστικής προστασίας στον εκάστοτε διοικούμενο. Συνάμα ωστόσο, προβλέπεται και η προστασία των δημοσίων υπαλλήλων από αβάσιμες καταγγελίες και διώξεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Στον επίλογο τέλος, η πτυχιακή αυτή εργασία καταλήγει στην κρίση ότι η ελληνική έννομη τάξη διακρίνεται από πληρότητα και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση αξιόποινων πράξεων των δημοσίων υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως και η παράβαση καθήκοντος αλλά το κυριότερο για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων αποτελεί η ανάπτυξη από τους δημόσιους λειτουργούς, μίας κουλτούρας και συμπεριφοράς πιστής τήρησης των θεμελιωδών χρηστής, αμερόληπτής και αποτελεσματικής διοίκησης. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Δημόσιοι υπάλληλοι
Παράβαση καθήκοντος


Greek

2016


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)