Μελέτη της κινητικότητας του μεταθετού στοιχείου Μinos σε βακτήρια

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Μελέτη της κινητικότητας του μεταθετού στοιχείου Μinos σε βακτήρια

Κυριακάκης, Εμμανουήλ
Kyriakakis, Emmanouil

Σαββάκης, Χαράλαμπος

Το μεταθετό στοιχείο Minos ανήκει στην υπέρ-οικογένεια των μεταθετών στοιχείων Tc1/mariner και ανακαλύφθηκε στην Drosophila hydei. Αρκετά μέλη της οικογένειας έχει αποδειχτεί ότι κατέχουν την ικανότητα να μετατίθενται, ακόμα και σε ξενιστές εξελικτικά απομακρυσμένους από αυτόν στον οποίον αρχικά βρέθηκαν. Η μόνη προϋπόθεση που απαιτείται είναι η ύπαρξη ενεργούς τρανσποζάσης, του ενζύμου δηλαδή που καταλύει την αντίδραση της μετάθεσης. Αυτή τους η ικανότητα τα καθιστά πολύ σημαντικά βιολογικά εργαλεία. Όπως αποδεικνύεται από την παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, το μεταθετό στοιχείο Minos δεν είναι ικανό να μετατίθεται σε βακτήρια E.coli υπό τις συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν, είτε η συχνότητα μετάθεσης είναι πολύ μικρή ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί. Η δοκιμασία εκτομής και οι διάφορες δοκιμασίες μετάθεσης που χρησιμοποιήθηκαν, δεν στάθηκαν αρκετά ευαίσθητες ώστε να ανιχνεύσουν κάποια ενεργότητα σε βακτήρια. Αυτή η μη ανίχνευση μετάθεσης θα μπορούσε να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες, όπως η ισχύς του υποκινητή που οδηγεί την έκφραση της τρανσποζάσης και η σταθερότητα του μεταγράφου της τρανσποζάσης και της πρωτεΐνης στο δεδομένο κυτταρικό περιβάλλον. Τέλος με τη χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης έγινε εφικτή η δημιουργία μεταλλαγμένης τρανσποζάσης. Εισάγοντας τυχαίες μεταλλάξεις, δημιουργήθηκαν δύο βιβλιοθήκες για το γονίδιο της τρανσποζάσης. Στη συνέχεια αυτές οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιήθηκαν σε δοκιμασία για την ανίχνευσης ενεργότητας του στοιχείου. Τα αρχικά πειράματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει κινητοποίηση του στοιχείου. (EL)
The transposable element Minos, belongs to the Tc1/mariner superfamily of transposable elements and was originally identified in Drosophila hydei. Several members of this superfamily have been found to be active, even in hosts evolutionarily diverse from the element’s original host. The presence of an active transposase, the enzyme that catalyzes the transposition, is the only requirement for transposition to occur. This characteristic makes elements like Minos a valuable genetic tool. As shown in the present study, the Minos transposable element is not able to transpose inside E.coli under the conditions used, or the efficiency of transposition is so low, that it can not be detected. With the excision assay and the transposition assays which were used in this study. That was probably due to many different factors, such as the potency of the promoter that drives the expression of the transposase and/or the stability of the transcript of the transposase orthe stability of the protein itself in E.coli. Finally, with the use of error prone PCR it was feasible to introduce mutations into the transposase by random mutagenesis. Two libraries were created and were screened for active variants of the transposase using a papillation assay to trace transposition events. The preliminary experiments have not shown any apparent activity. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Genetics
Γενετική


Greek

2005-12-12
2006-11-20


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)