Ελκυστική δράση πτητικών ουσιών ώριμων φρούτων επί του Drosophila suzukii

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Attractiveness of ripe fruit volatile compounds to Drosophila suzukii
Ελκυστική δράση πτητικών ουσιών ώριμων φρούτων επί του Drosophila suzukii

Μπελενιώτη, Μαρία Γ.

Χανιωτάκης, Νικόλαος
Κατερινόπουλος, Χαράλαμπος
Βόντας, Ιωάννης

To Drosophila suzukii (Matsumura), είναι μία μύγα φρούτων, με χαρακτηριστικό γνώρισμα τις μαύρες κηλίδες στα φτερά του αρσενικού εντόμου (Spotted Wing Drosophila, SWD). Είναι ένα πολυφάγο έντομο, έχοντας ως ξενιστές τα μικρά φρούτα και συγκεκριμένα τα καρποφόρα, τα σταφύλια, τα βατόμουρα, τα σμέουρα κ.α. Ο ωοθέτης του θηλυκού μπορεί να προκαλέσει καταστροφές στα φρούτα μειώνοντας την εμπορική τους αξία. Το εξαιρετικά ζημιογόνο έντομο, Drosophila suzukii, έχει ήδη καταγραφεί σε Ασία, Αμερική και Ευρώπη προκαλώντας μεγάλες οικονομικές ζημίες και πλέον η εξάλειψη και ο περιορισμός του εντόμου δεν φαίνεται να είναι εφικτά. Στις μέρες μας ο κυριότερος τρόπος αντιμετώπισης των επιβλαβών οργανισμών είναι τα εντομοκτόνα, γεγονός όμως που επιβαρύνει το περιβάλλον λόγω της αλόγιστης χρήσης τους. Παράλληλα χρησιμοποιούνται δολωματικές παγίδες οι οποίες εμπεριέχουν διάλυμα από πτητικές ουσίες όπως αιθανόλη, οξικό οξύ και αιθανικό αιθυλεστέρα ή χυμούς φρούτων από σταφύλια και μήλα που έχουν υποστεί ζυμώσεις έχοντας ως στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού του εντόμου. Βασικό μειονέκτημα των παγίδων αυτών είναι η μειωμένη αποτελεσματικότητά και η εκλεκτικότητά τους ως προς το έντομο-στόχο. Στην παρούσα εργασία, κατασκευάζεται μια βελτιστοποιημένη μορφή γυάλινου ολφακτομέτρου και πραγματοποιούνται βιοδοκιμές με στόχο τη μελέτη ελκυστικότητας των πτητικών ουσιών, αιθανόλη, οξικό οξύ, λιναλοόλη και βενζαλδεΰδη, μόνες τους και σε συνδυασμό, ως προς τα θηλυκά και τα αρσενικά ενήλικα του εντόμου. Οι δύο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ελκυστικότητα των ουσιών είναι η συγκέντρωση της ουσίας και η κατάσταση του εντόμου (ατροφία ή μη). Ο παράγοντας τροφής διαφοροποιεί τη συμπεριφορά μόνο των θηλυκών ακμαίων και όχι των αρσενικών. Τα θηλυκά αποκρίνονται διαφορετικά σε μια ουσία και η απόκριση τους εξαρτάται άμεσα από την ανάγκη της ωοτοκίας ή της τροφής. Την μεγαλύτερη ελκυστικότητα την εμφάνισε ο συνδυασμός αιθανόλης και οξικού οξέος, και για θηλυκά και για τα αρσενικά ακμαία, ανεξαρτήτως κατάστασης (ατροφίας ή μη). Τέλος, ο συνδυασμός αιθανόλης, οξικού οξέος και λιναλοόλης είναι εξίσου ελκυστικός μόνο για τα θηλυκά ακμαία που έχουν την ανάγκη για ωοτοκία. (EL)
Drosophila suzukii, (Matsumura), the fruit fly Spotted Wing Drosophila (SWD), is one of the most serious polyphagous pest of many small fruits, specifically stone fruits, berries and grapes. Ovipositor of the female can cause physical damages to the host fruit upon insertion, rending it soft and thus of no commercial value. Drosophila suzukii has already been recorded in America and Europe, causing significant economic damages. Nowadays, the main way to control and manage fruit flies is the use of insecticides, which can cause various environmental problems. Another control method is the use of traps. These traps are loaded with ethanol, acetic acid and ethyl acetate, and have been shown to be effective in trapping Drosophila suzukii. The use of fermented fruit juices, especially from grapes and apples, has also been shown to be quite effective for the control of fruit flies. The main disadvantage of these traps is the reduced effectiveness and selectivity to the target insect. In this study, we have developed a custom, dual choice, Y-shaped glass tube (olfactometer) with which we examined the efficacy of several volatile compounds as SWD attractants. We used acetic acid, ethanol, linalool and benzaldehyde, either separately or in different combinations, on both male and female SWD insects. We have shown that the two main factors affecting the attractiveness of the baits are the concentration of the compounds, and the pest state (starvation or not). The starvation factor influences the behavior of female and not the male ones. The females respond differently to a attractants and their response is directly dependent on the need of oviposition or feed. The most attractive bait combination contains ethanol and acetic acid and acts on both female and male SWD. Finally, the mixture of ethanol, acetic acid and linalool is attractive for only female that are in need for oviposition. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ολφακτόμετρο
Πτητικές ουσίες
Olfactometer
Ελκυστικότητα


Greek

2016-03-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)