Λειτουργικές και ανατομικές συνδέσεις των μη ειδικών θαλαμικών πυρηνών έξω κεντρικού και δικτυωτού. In vivo μελέτη σε επιμύς με τη χρήση της ποσοτικής αυτοραδιογραφικής μεθόδου της δεοξυγλυκόζης και τεχνικών ανίχνευσης νευρωνικών συνδέσεων

 
This item is provided by the institution :
University of Crete
Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1994 (EN)
Functional relations and anatomical connections of the centrolateral and reticular thalamic nuclei. Application of the 14C-Deoxyglucose quantitative autoradiographic technique, as well as of tract tracing methods in the rat, in vivo
Λειτουργικές και ανατομικές συνδέσεις των μη ειδικών θαλαμικών πυρηνών έξω κεντρικού και δικτυωτού. In vivo μελέτη σε επιμύς με τη χρήση της ποσοτικής αυτοραδιογραφικής μεθόδου της δεοξυγλυκόζης και τεχνικών ανίχνευσης νευρωνικών συνδέσεων

Ράος, Βασίλειος Χ (EL)
Raos, Vassilis Ch (EN)

Στο πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης, επιχειρήθηκε με τη χρήση της ποσοτικής αυτοραδιογραφικής μεθόδου της δεοξυγλυκόζης, η χαρτογράφηση των μεταβολικών αλλαγών που επάγονται μετά από : α) ηλεκτρικό ερεθισμό του έξω κεντρικού ενδοπετάλιου πυρήνα του θαλάμου, β) ηλεκτρολυτική λύση του έξω κεντρικού ενδοπετάλιου πυρήνα του θαλάμου, γ) ηλεκτρικό ερεθισμό του δικτυωτού πυρήνα του θαλάμου, δ) ηλεκτρολυτική λύση του δικτυωτού πυρήνα του θαλάμου. Ο ηλεκτρικός ερεθισμός του έξω κεντρικού ενδοπετάλιου πυρήνα προκάλεσε αύξηση στην κατανάλωση της γλυκόζης στον έξω κεντρικό πυρήνα που διεγέρθηκε, μείωση σε όλες τις στοιβάδες του μετωπιαίου φλοιού ομόπλευρα και αμφόπλευρες αυξήσεις σε δομές του εγκεφαλικού στελέχους. Η ηλεκτρολυτική λύση του έξω κεντρικού ενδοπετάλιου πυρήνα προκάλεσε μειώσεις της κατανάλωσης γλυκόζης σε πολλές δομές του εγκεφαλικού στελέχους, της παρεγκεφαλίδας, του διάμεσου εγκεφάλου,(περικοπή περίληψης) (EL)
In the first of the present study we employed the 14C-deoxyglucose quantitative autoradiographic technique in order to map the metabolic changes induced by: a) electrolytic stimulation of the centrolateral intralaminar nucleus, b) electrolytic lesion of the centrolateral nucleus, c) electrical stimulation of the reticular nucleus, d) electrolytic lesion of the reticular nucleus. Unilateral electrical stimulation of the CL induced local increase in metabolic activity within the stimulated CL, metabolic depression in all layers of the ipsilateral frontal cortex,bilateral increase in glucose consumption within brainstem areas and contralateral metabolic activation in the deep cerebellar nuclei. Unilateral electrolytic CL lesion elicited mainly bilateral metabolic depressions in many areas of the brain stem, the celebellum, the diencephalon, the rhinencephalon, the basal ganglia and the celebral cortex. the bilateral effects incduced by CL lesion reflect an important role of the CL in the processing of the reticular activating input and in the interhemispheric transfer of information. The cortical metabolic depression induced byCL stimulation indicates the participation of the CL in attentional functions.(abstract truncated) (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

1994-11-01
1997-06-6


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)