Φαρμακολογική ρύθμιση του ERF ως θεραπεία για την κρανιοσυνοστέωση στον ποντικό

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Pharmacokinetic regulation of ERF, as a therapeutic approach for the ERF-related craniosynostosis in mouse
Φαρμακολογική ρύθμιση του ERF ως θεραπεία για την κρανιοσυνοστέωση στον ποντικό

Μακρής, Κωνσταντίνος Α.

Μαυροθαλασσίτης, Γεώργιος

Κρανιοσυνοστέωση είναι η πρώιμη σύντηξη των κρανιακών ραφών, οι οποίες αποτελούν τις περιοχές ανάπτυξης του κρανίου και το επεκτείνουν μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης. Πρόσφατα, αλληλουχίσεις ολικών εξομάτων από ασθενείς με τον συγκεκριμένο φαινότυπο, έδειξαν ότι φέρουν επικρατή απώλειας λειτουργίας μεταλλάγματα του ERF. Απλοανεπάρκεια του παράγοντα ERF οδηγεί τόσο στον άνθρωπο όσο και στο ποντικίσιο μοντέλο ERFLoxP/- στον συγκεκριμένο φαινότυπο. Ο συγκεκριμένος παράγοντας ανήκει στην οικογένεια ETS και έχει χαρακτηριστεί ως μεταγραφικός καταστολέας, ρυθμιστής της πλακουντογένεσης, της αιμοποίησης και της οστεογένεσης. Ανάλυση από πείραμα ChIP-seq σε MEFs, κάτω από συνθήκες πείνας, δίνουν πολλούς κοινούς στόχους οστεογένεσης του ERF με τον μάστερ ρυθμιστή της οστεογένεσης Runx2. Παράλληλα, η ιδιότητα του ERF να μεταφέρεται μεταξύ του πυρήνα και κυτταροπλάσματος, καθώς και προηγούμενες μελέτες στα μεταλλάγματα κέρδους λειτουργίας του μονοπατιού FGFR, συνηγορούν στο ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας πιθανότατα βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα. Δεδομένου ότι τα ERFLoxP/- ποντίκια εκφράζουν περίπου 30% λειτουργικού ERF, σε αυτήν την μεταπτυχιακή διατριβή επιδιώκεται η φαρμακολογική ρύθμιση του ERF στο συγκεκριμένο μοντέλο και η εύρεση καλύτερου τρόπου χορήγησης για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων από τα στοιχεία του φαινοτύπου. (EL)
Craniosynostosis is the premature ossification of the cranial sutures, which are the growth centers of the skull and expand it until the completion of the fully-maturation. Recently, whole exome seq. data from patients with this phenotype, showed that they carry heterozygous loss-of function mutants of ERF. Haploinsufficiency of ERF both in human and in the ERFLoxP/- mouse model lead to this particular phenotype. This factor belongs to the ETS family and is characterized as a transcriptional repressor, regulator of placenta morphogenesis, embryonic hematopoiesis, and osteogenesis. Analysis of ChIP-seq data from starvated MEFs gave a great number of common osteogenesis-related genes with the master regulator of osteogenesis Runx2. In parallel, ERF acting through nucleocytoplasmic shuttling and further insights from the gain-of function mutants of FGFR signaling, indicate that this factor is probably cytoplasmic distributed. Given the fact that ERFLoxP/- mice express approximately 30% of functional ERF, this master dissertation aims at regulating pharmacologically the ERF function and the finding of the best administration method for the alleviating of craniosynostosis phenotype defects. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


English

2017-11-22


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)