Διερεύνηση του φυσιολογικού ρόλου της γλουταμικής αφυδρογόνασης (GDH) υπό συνθήκες καταπόνησης με χρήση ΓΤΦ καπνού (Nicotiana tabacum)

 
This item is provided by the institution :
University of Crete
Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Determination of the physiological role of glutamate dehydrogenase (GDH) under stress conditions with the use of transgenic tobacco plants (N. tabacum)
Διερεύνηση του φυσιολογικού ρόλου της γλουταμικής αφυδρογόνασης (GDH) υπό συνθήκες καταπόνησης με χρήση ΓΤΦ καπνού (Nicotiana tabacum)

Βελάνης, Χρήστος Ν.

Ρουμπελάκη-Αγγελάκη, Κ.Α

Η γλουταμική αφυδρογονάση (GDH, E.C 1.4.1.4) καταλύει in vitro την οξειδωτική απαμίνωση του γλουταμικού οξέος καθώς και την αντιστρεπτή αντίδραση της αναγωγικής αμίνωσης του α-κετογλουταρικού οξέος. Η in planta φυσιολογική λειτουργία του ενζύμου αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων και διχογνωμιών στην επιστημονική κοινότητα για πάνω από τρείς δεκαετίες. Η GDH έχει ολιγομερική συγκρότηση, αποτελείται από δύο υπομονάδες (α- και β-), που κωδικοποιούνται από τουλάχιστον δύο πυρηνικά μη αλληλόμορφα γονίδια. Οι δύο υπομονάδες συνδυάζονται τυχαία δίνοντας γένεση σε επτά διαφορετικούς συνδυασμούς εξαμερών ισοενζύμων. Σήμερα είναι καλά τεκμηριωμένο ότι σε αντίθεση με τους μικροοργανισμούς το φυτικό ένζυμο επιτελεί πρωταρχικά καταβολικό ρόλο. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπό συγκεκριμένες συνθήκες το ένζυμο είναι ικανό να διεκπεραιώσει αφομοιωτικό (αναβολικό έργο) και να δράσει συνεπικουρικά προς την βασική αφομοιωτική πορεία που φέρεται εις πέρας από τα ένζυμα γλουταμινική συνθετάση ( GS E.C. 6.3.1.2) και γλουταμική συνθάση (GOGAT, Fd-GOGAT E.C. 1.4.7.1, NADH-GOGAT E.C.1.4.1.14). Στην παρούσα εργασία, γίνεται εκτενής μοριακή, βιοχημική και μεταβολική ανάλυση ΓΤΦ (υπερ-, υπό- και διπλής υπερέκφρασης για τα GDHs) καπνού, τα οποία υποβλήθηκαν σε καταπόνηση από υψηλή συγκέντρωση αλατιού. Τα αποτελέσματα τεκμηριώνουν ότι υπο συνθήκες καταπόνησης αυξάνεται η αφθονία των μεταγράφων του γονιδίου που κωδικοποιεί για την α-υπομονάδα του ενζύμου, αυξάνονται τα επίπεδα της ανοσοενεργής πρωτεϊνης και των ενεργών ανοδικών ισοενζύμων και η GDH συνεισφέρει in planta στο αφομοιωτικό έργο. Ταυτόχρονα διενεργήθηκε φαινοτυπική ανάλυση των ΓΤΦ από την οποία δεν προέκυψαν αξιόλογες φαινοτυπικές διαφοροποιήσεις. (EL)
Glutamate dehydrogenase (GDH, E.C 1.4.1.4) catalyses in vitro the oxidative deamination of L-Glutamate as well as the reductive amination a-ketoglutarate. Plant biologists have been struggling for more than three decades to reach a consensus upon the in planta physiological role of the enzyme. GDH is an oligomeric protein and in it’s native comformation it consists of two different subuinits (designated α- and β-), which are encoded by at least two nuclear non allelic genes. The two subunits assemble in every possible combination giving rise to seven different hexameric isoforms. Unlike the GDHs of microorganisms, plants’s enzymes function primarily towards the catabolic direction. However, it is possible that during stressful situations (e.g salinity) GDH may contribute to the main ammonia assimilatory pathway (GS/GOGAT cycle). In this study we have used transgenic tobacco plants which either overexpress the GDHs (one at a time or both genes simultaneously) or suppress one of the two genes. After treating these plants with high concentrations of salinity the GDH;A mRNA was found to accumulate, the imunoreactive α- subunit polypeptide was de novo synthesized and the corresponding anodic isoenzymes were assembled. Metabolic profiling of 15N-fed plants carried out by GC-MS analysis indicated that under salinity GDH may contribute to the main ammonia assimilatory pathway. A detailed phenotypic analysis was also preformed but our results did not indicate significant differences among the various lines tested. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Αφομοίωση αμμωνίας
Μεταβολική ανάλυση
Metabolic analysis
ΓΤΦ
Καταπόνηση από αλατότητα
Ammonia assimication
Transgenic plants
GC/MS
Salinity

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Greek

2009-11-20


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)