Ο ρόλος του δεύτερου εξωκυτταρίου βρόγχου του CRF1 υποδοχέα, στην ενεργοποίηση του

 
This item is provided by the institution :
University of Crete
Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
The role of second extracellular loop of CRF1 in activation of receptor
Ο ρόλος του δεύτερου εξωκυτταρίου βρόγχου του CRF1 υποδοχέα, στην ενεργοποίηση του

Κουλούρη, Αλεξάνδρα

Λιαπάκης, Γεώργιος

Ο εκλυτικός παράγοντας της κορτικοτροπίνης (CRF) είναι ένα πεπτίδιο 41 αμινοξέων που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές φυσιολογικές και παθοφυσιολογικές καταστάσεις του οργανισμού. Πολλές από τις δράσεις του CRF επιτελούνται μέσω αλληλεπίδρασης του με τον τύπου 1 υποδοχέα του CRF (CRFiR). Ο CRFiR ανήκει στην οικογένεια των υποδοχέων της πλασματικής μεμβράνης του κυττάρου που συζευγνύονται με τις G πρωτεΐνες (GPCRs). Ο CRFiR, όπως πολλοί άλλοι GPCRs, μπορεί να διεγείρει διαφορετικές G-πρωτεΐνες και έτσι διαφορετικές κυτταρικές σηματοδοτικές οδούς μετά από αλληλεπίδραση του με διαφορετικούς προσδέτες. Όπως όλοι οι GPCRs, έτσι και ο CRFTR αποτελείται από 7 διαμεμβρανικές περιοχές (TMs), που ενώνονται μεταξύ τους με τρεις εξωκυττάριους και τρεις ενδοκυττάριους βρόγχους. Σε προηγούμενη ερευνητική εργασία που έλαβε χώρα στο εργαστήριο μας αποδείχτηκε ότι τα αμινοξέα Trp259 και Phe260 του δεύτερου εξωκυττάριου βρόγχου (EL2) του CRFTR αλληλεπιδρούν με τον CRF και το συγγενές του πεπτίδιο, σοβαγίνη. Επίσης βρέθηκε ότι η αλληλεπίδραση των αμινοξέων αυτών του υποδοχέα με τη σοβαγίνη παίζει σημαντικό ρόλο στην CRFiR-επαγόμενη διέγερση των Gs-πρωτεινών και άρα παραγωγή ενδοκυττάριου κυκλικού ΑΜΡ. Ομως ο ρόλος της αλληλεπίδρασης των αμινοξέων αυτών του CRF^ με τον CRF στη κυτταρική σηματοδότηση είναι ακόμα αδιευκρίνιστος. Στη παρούσα εργασία προσδιορίσαμε το ρόλο της αλληλεπίδρασης του CRF με τα Trp259 και Phe260 του CRF^ στη επαγόμενη από τον υποδοχέα αυτόν κυτταρική σηματοδότηση. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού αντικαταστήσαμε ταυτόχρονα τα Trp259 και Phe260 του CRFiR με αλανίνη (Αίβ), (Trp259Ala/Phe260Ala ή Λν259Α^260Α), και προσδιορίσαμε την επίδραση της μετάλλαξης στην ισχύ του CRF να διεγείρει τις Gs πρωτείνες και έτσι τη παραγωγή ενδοκυττάριου κυκλικού ΑΜΡ σε κύτταρα που εκφράζανε μόνιμα τον υποδοχέα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Λν259Α^260Α μετάλλαξη δεν επηρέασε σημαντικά την ισχύ του CRF να ενεργοποιεί, μέσω του CRFTR, τις Gs πρωτείνες, παρά το γεγονός ότι η μετάλλαξη αυτή μείωσε πάρα πολύ τη συγγένεια δέσμευσης του πεπτιδίου για τον υποδοχέα αυτόν. Αντίθετα, η Λν259Α^260Α μετάλλαξη μείωσε τόσο τη συγγένεια δέσμευσης όσο και την ισχύ της σοβαγίνης να διεγείρει, μέσω του CRFTR, τις Gs πρωτείνες. Τα αποτελέσματα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αλληλεπίδραση των Trp259 και Phe260 του CRFTR με διαφορετικούς προσδέτες, πιθανόν, επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο διαφορετικές κυτταρικές σηματοδοτικές οδούς που διεγείρονται από τον CRFTR. Μελέτες σε εξέλιξη θα αποδείξουν αν η κατάργηση της αλληλεπίδρασης διαφορετικών πεπτιδίων με τα Τφ259 και Phe260 επηρεάζουν κυτταρικές οδούς διαφορετικές εκείνης των Gs πρωτεινών. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Greek

2016-07-19


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)