Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1977

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

1978 (EN)
Statistical Yearbook of Greece 1977
Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1977

National Statistical Service of Greece
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

Περιέχει διαγράμματα στην αρχή του βιβλίου (EL)
Contains graphs at the end of the book (EN)

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ελλάδα - Στατιστική (EL)
Greece - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1978


Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)