Συνοπτική Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1968

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

1969 (EN)
Concise Statistical Yearbook of Greece 1968
Συνοπτική Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1968

National Statistical Service of Greece
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ελλάδα - Στατιστική (EL)
Greece - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1969


Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)