Συνοπτική Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1977

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

1978 (EN)
Concise Statistical Yearbook of Greece 1977
Συνοπτική Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1977

National Statistical Service of Greece
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

Περιέχει λίστα με τις κυριώτερες εκδόσεις της ΕΣΥΕ και διαγράμματα στο τέλος του βιβλίου (EL)
Contains list with the Principal Publications of the NSSG and graphs at the end of the book (EN)

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ελλάδα - Στατιστική (EL)
Greece - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1978


Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)