Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος 1989

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

1990 (EN)
Concise Statistical Yearbook of Greece 1989
Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος 1989

National Statistical Service of Greece
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

Περιέχει λίστα με τις κυριώτερες εκδόσεις της ΕΣΥΕ και διαγράμματα στο τέλος του βιβλίου (EL)
Contains dlist with the Principal Publictions of the NSSG and graphs at the end of the book (EN)

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ελλάδα - Στατιστική (EL)
Greece - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1990


Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)