Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογαφήν της 7ης Απριλίου 1951

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

1955 (EN)
Population of Greece of the 7th April 1951 census
Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογαφήν της 7ης Απριλίου 1951

National Statistical Service of Greece
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

Έκδοσις περιέχουσα δι'υποσημειώσεων τας μέχρι τέλους Ιουνίου 1955 επελθούσας διοικητικάς μεταβολάς και εγκριθείσας μετονομασίας (EL)
Edition including notes of administrative changes and approved renaming up to the end of June 1955 (EN)

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1955


Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)