Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1930-1931

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

1934 (EN)
Education statistics for the school year 1930-1931
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1930-1931

Ministry of National Economy. General Statistical Service of Greece
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος '

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Εκπαίδευση - Στατιστική (EL)
Education - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

French
Greek

1934


Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
General Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)