Αποτελέσματα της απογραφής γεωργίας - κτηνοτροφίας της 19 Μαρτίου 1961

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

1964 (EN)
Results of agriculture and livestock census of March 19, 1961
Αποτελέσματα της απογραφής γεωργίας - κτηνοτροφίας της 19 Μαρτίου 1961

National Statistical Service of Greece
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Γεωργία - Στατιστική Κτηνοτροφία - Στατιστική (EL)
Agriculture - Statistics Livestock - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

French
Greek

1964


Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)