Ετήσια στατιστική της γεωργικής παραγωγής της Ελλάδος, κατά το έτος 1924

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

1927 (EN)
Annual statistics of agricultural production of Greece, of the year 1924
Ετήσια στατιστική της γεωργικής παραγωγής της Ελλάδος, κατά το έτος 1924

Ministry of National Economy. National Statistical Service of Greece. Section Β'
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Τμήμα Β'

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Γεωργική Παραγωγή - Στατιστική (EL)
Agricultural Production - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

French
Greek

1927


Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
Ministry of National Economy. National Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)